Mina önskemål och Enkla arkivet

Att hitta nedskrivna önskemål vid ett dödsfall innebär en stor trygghet för de anhöriga. Det underlättar mycket för de som är kvar och kan göra en svår situation lite enklare att hantera.

I dokumentet Mina önskemål finns det utrymme att fylla i så mycket eller lite information man vill om till exempel kyrka, annonsering, kista eller att man helt överlåter alla beslut till de efterlevande.

Om man tycker att det är alltför mycket att ta ställning till i Mina önskemål, har vi tagit fram Enkla arkivet. I det finns tre frågor – de frågor som kanske är de allra viktigaste och som vi av erfarenhet vet framkallar mest oenighet hos de efterlevande.

Ladda ner Mina önskemål här och Enkla arkivet här.

Kontakta oss på info@fridbegravning.se om du vill ha Mina önskemål postat eller mailat till dig.