Borgerlig begravning

Vad är en borgerlig begravning?

Det är inte alla som känner en naturlig koppling till kyrkan och dess grund-värderingar. Det finns ett allt populärare alternativ till begravningsgudstjänsten som generellt kallas borgerlig begravning.

Målsättningen är att en borgerlig begravning skall vara ett personligt avsked och något som anhöriga och gäster känner igen sig i, både vad gäller ritual och innehåll.

En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Ceremonin förbereds genom samtal mellan familjen och den borgerliga officianten inför varje enskilt tillfälle. Varje kommun har utsedda officianter. Men även en annan person, som familjen väljer, kan fungera som officiant. Ofta är det någon i vänkretsen eller en av begravningsbyråns medarbetare som åtar sig uppdraget.

Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet.

Endast fantasin sätter gränserna, samt givetvis en del lokala regler och förordningar. Men naturligtvis skall ceremonin vara ett resultat av de anhörigas önskemål. Liksom alla begravningar är den en återspegling av den dödes liv och inställning. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet. Du får gärna fråga oss och delge dina tankar över hur en sådan begravning på bästa sätt kan utformas till en minnesvärd och god högtid.