Gravskick & Stenar

Grav- familje eller Ny grav

Finns det en familjegrav kan valet vara lätt. För att bli gravsatt i en familjegrav behöver man veta vem som står som gravrättsinnehavaren och sedan fylla i en s.k
”Försäkran om gravöppning” som kan fås av begravningsbyrån eller Kyrkogårdsförvaltningen.

För att få en ny grav kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen i den kommun man önskar få en gravplats. Man har rätt till en gravplats i den kommun man är skriven, vill man spridas i minneslund kan man välja den minneslund som känns bäst för den avlidne eller en själv.

  • Kistgrav – där kistor och även urnor kan gravsättas.
  • Urngrav – där endast urnor kan gravsättas.
  • Gemensam askgravplats kan ses som ett mellanting av minneslund och urngravplats, askan sänks ned i en sammetspåse, man får närvara vid gravsättningen samt det läggs en mindre sten med namninskription ovanpå. Där får man dock inte smycka med ljus eller blommor , detta görs på speciellt anvisad gemensam plats. I Stockholm har Kyrkogårdsförvaltningen askgravplatser på Galärvarvs kyrkogården, Skogskyrkogården samt Norra begravningsplatsen, fler är under planering. Askgravplatser finns även på flera församlingars kyrkogårdar i innerstaden.
  • Minneslund i vissa minneslundar kan man välja mellan nedgrävning eller spridning, man får dock aldrig närvara när detta sker utan får ett brev hemskickat då gravsättningen är gjord.
  • Kolumbarium, urnan ställs i en nisch täckt av en stenplatta med namninskription på, i detta fall krävs en oförgänglig urna
  • Spridning i hav, då krävs ett tillstånd från Länstyrelsen där man så exakt som möjligt anger var och när man tänkt sig att sprida askan.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Begravning-och-kyrkogardar/