Kostnader

Vissa kostnader rår man inte på, det är en del transporter och servicetjänster som måste utföras. Det man t.ex. kan styra är annonsens storlek, minnesstundens omfattning, eventuella musiker, tryckta program, blomsterarrangemang mm.

Vårt utgångsarvode är baserat på 12 timmar á 1490 kr/tim. Det känns såväl skäligt som självklart att vi tar betalt för vår tid då vi vet att vi utför de uppdrag vi får med engagemang, noggrannhet och känsla, oavsett om det är en mindre eller större begravning.