Minnescermoni

En minnesceremoni kan vara ett alternativ till begravning om man väljer att helt avstå från den. Den stora skillnaden mellan en borgerlig begravning och en minnesceremoni är att man inte har med urna eller kista vid ceremonin.

Det kan också passa med en minnesceremoni i de fall man väljer att hålla själva begravningen inom familjekretsen men ändå vill ge vänner och kollegor en möjlighet att ta farväl och hedra. En minnesceremoni kan utformas fritt med musik, tal och bildspel exempelvis. Ofta bjuder man på en lätt förtäring i samband med en minnesceremoni.