Dikter och Musik

Vi har gjort i ordning tre olika förslag på spellistor. Du måste ha Spotify för att kunna lyssna på dem:

Levande musik kan på ett unikt sätt förmedla den avlidnes personlighet och göra så att begravningsakten blir varm och levande. Vi hjälper gärna till att föreslå musik efter era önskemål och kan förmedla kontakt till oerhört kunniga musiker. Även prästen, organisten eller den borgerliga officianten kan ofta ge fin hjälp med musikval.

Visst kan du blanda psalmen Härlig är jorden med Louis Armstrongs Wonderful world. Musiken spelar en allt större roll vid begravningar, den speglar i många fall den avlidnes personlighet och kan verkligen förmedla och locka fram fina minnen för var och en. Vissa församlingar kan vara restriktiva med CD-spelningar men de flesta är mycket tillmötesgående.

Väljer du begravning i kyrkan måste du dock följa en viss ordning:

Programordning vid begravning

Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den svenska kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan.

 1. Klockringning
 2. Ingångsmusik
 3. Sång/Musik
 4. Psalm
 5. Begravningsakt
 6. Psalm
 7. Altartjänst/Bön
 8. Psalm
 9. Avskedstagande
 10. Sång/Musik
 11. Utgångsmusik
 12. Klockringning

För att lyssna på olika musikstycken gå in på

www.kyrkomusik.se

Diktförslag

Låt ankaret falla - jag är i hamn
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans

Som leendet bytes i skälvande tår
Så växlar vårt liv några jordiska år
Ibland leker tanken i solljuset fri
Ibland kommer nattsvarta skuggor förbi
Så slutar en saga då somnar en vind
Och allt blir så stilla
Som tårar i vind

Allt är bra
Döden betyder ingenting. Jag har bara dragit mig
tillbaka till ett annat rum. Jag är jag och du är du.
Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande.

Nämn mig vid mitt vanliga familjära namn,
Tala till mig på samma sätt som du alltid brukade göra.
Ändra inte ditt tonfall. Håll sorgen borta från din röst.
Skratta tillsammans med mig, som vi alltid brukade
Skratta åt vardagens småting.

Var med mig. Le med mig. Tänk på mig. Bed för mig.
Låt mitt namn fortsätta vara en del av din vardag.
Livet betyder det samma, ingenting har skett som förändrar det.

Livet går vidare för att det måste gå vidare.
Döden är ju ändå bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap.
Varför skulle du sluta tänka på mig,
för att du inte längre kan se mig.
Jag väntar på dig för en kort stund.
Alldeles i närheten.
Allt är bra.

Henry Scott Holland, 1847-1918

Gråt ej vid min grav Jag finns ej där
jag finns i solens spegelblänk på havet
Jag finns i vindens lek över sädesfälten
jag finns i höstens stilla regn
Jag finns i vintergatans stjärnehär
Och när du i tidig morgon väcks av fågelkvitter
är det min röst du hör
Så gråt ej vid min grav
Vi ska ses igen.

Begravningsblues
Stanna alla klockor, stäng av din telefon,
tysta hunden med ett ben där den gläfser i vrån,
täck över pianot och låt kistan bäras ut
till de sörjandes tårar och trummans förstämda salut.

Må flygplanens klagan betyga vår nöd
där de ristar sitt budskap i skyn: “Han är Död”,
klä duvorna i kräppkragar på städernas torg,
låt polisen bära svarta handskar av sorg.

Han var mitt norr, mitt söder, mitt väst och öst,
min arbetsvecka och min söndagströst,
min dag, min afton, mitt tal, min sång;
jag visste inte att kärleken skulle ta slut en gång.

Stjärnorna behövs inte; blås ut varenda en.
Montera ner molnen och ta isär solen sen,
sopa ren skogen och töm haven på deras innehåll;
ty från och med nu spelar ingenting mer någon roll.

W H Auden.

Plötsligt slocknar en låga
som värmt och givit allt
Ett ljus blåses ut
och plötsligt känns allt så isande kallt
Någonting brister stilla
en röst, en sång dör ut
Och strax förnimmer man tydligt
att ingenting är som förut

Bo Setterlind

Hur fort blir lönnarna gula,
Som lyser vår vandring i parken.
Att dö är att resa en smula
Från grenen till fasta marken.

Stig Dagerman

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy;
O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love.
For it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to eternal life.

Prayer of St Francis

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind

Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits

Sakta sänker sig natten ner
Världens oro ej når Dig mer
Hjärtat brustit i livets strid
Slumra, slumra i evig frid

Det finns ett hav,
som ingen ser,
det finns en grav,
där ingen dör,
det finns en sol,
som ej går ner,
det finns en strand
i varje själ..

Bo Setterlind